Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I5

Подробни устройствени планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.03.2022

С подробните устройствени планове заинтересованите страни могат да се запознаете в сградата на общината.