Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2023
СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ  Калкулатор за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона в община Брацигово

Данъците си мoже да платите, да направите справка  и да получите  информация по ЗМДТ всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в административната сграда на Община Брацигово на адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6А, тел. 03552 2065, в.117 и на интернет страницата www.bratsigovo.egov.bg

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG98SOMB91308430490044
BIC: SOMBBGSF
Код за вид плащане 442100 - данък сгради
Код за вид плащане 442400 - такса битови отпадъци
Код за вид плащане 442300 - данък МПС

Всеки последен работен ден от месеца, касите на фронт офис ( каса данъци и административни услуги) приемат плащания до 12:30 на обяд.