Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2022

инж. Мария Батаклиева

инж. Мария Батаклиева

Tелефон за контакт: 03552/ 2065, вътр. 105 
имейл: zamkmet@bratsigovo.bg

Образование:
Средно образование – ТСА“Георги К.Златков“ гр.Брацигово
Висше образование – ВМЕИ гр.София

 

Професионален опит:
От 2002г. до 2007г. - инвеститорски контрол в Община Пазарджик. Одобрява проекти и издава разрешения за строеж по част „Електро“, следи за изпълнението на обектите по част „Електро“, контролира поддържането на съществуващото и изграждането на ново улично осветление за гр.Пазарджик и 31 населени места към него, създава документация и провежда процедури по ЗОП.

От 2008г. до 2020г. – Директор на Дирекция „Специализирана администрация“  гр.Батак. Ръководи дейността на отделите към Дирекцията – ТСУ, общинска собственост, незаконно строителство, европейски програми и проекти, обществени поръчки, чистота и др. Създава документация и провежда процедури по ЗОП, председател на търговете и конкурсите за продажба и отдаване под наем на общинска собственост, председател на експертната комисия по устройство на територията и др.