Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брацигово

Дата на публикуване: 06.10.2022
Последна актуализация: 23.02.2023

АСП Топъл обяд 2022

 

 

Община Брацигово е допустим кандидат за партньорска организация по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 Операция BG05SFPR003 – 1.001   „ Топъл обяд“ и кандидатства със собствен проект.

 

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на топъл обяд ежедневна разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най – нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и / или неотложни нужди.

Топлия обяд ще се предоставя в работните дни от месеца, под формата на супа, основно ястие и хляб поне веднъж седмично.

Съобщение за набиране на потребители
Дата на публикуване: 06.10.2022