Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 29.07.2022

Фронт офиса на община Брацигово

4579 Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик,

ул. „Атанас Кабов“ №6А /партерен етаж/

тел.: 03552/2065

Работно време: 08:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

Всеки последен работен ден от месеца, касите на фронт офис ( каса данъци и административни услуги) приемат плащания до 12:30 на обяд.

Не е необходимо предварително записване на час за посещение на центъра.

Гражданите могат да заявяват и получават административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите за пощенската услуга са за сметка на заявителя.