Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 16.06.2023

Фронт офиса на община Брацигово

4579 Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик,

ул. „Атанас Кабов“ №6А /партерен етаж/

GSM:+359893061361

тел.: +3593552/2065

Работно време: 08:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

Всеки последен работен ден от месеца, касите на фронт офис ( каса данъци и административни услуги) приемат плащания до 12:30 на обяд.

Не е необходимо предварително записване на час за посещение на центъра.

 

 

Структурни звена
Дата на публикуване: 03.02.2022