Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 10.01.2022

Центърът за услуги и информация /фронт офис/ се намира на партерния етаж в административната сграда на Община Брацигово;