Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 10.01.2022

Във Фронт офиса са обособени четири работни места:

  • Деловодство и каса;
  • ГРАО;
  • Каса за заплащане на Местни данъци и такси.