Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.01.2022

Община Брацигово приема заявления за предоставяне на достъп до обществена информация на фронт офиса, намиращ се на входа в сградата на Общината на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, Общинска администрация - Брацигово.

Работно време: 8.00-12.00, 13.00-17.00 часа всеки работен ден.
Заявления по Закона за достъп до обществена информация може да подавате и на адрес kmet@bratsigovo.bg, да ги изпратите на хартиен носител по поща, да отправите запитвания на тел.: 03552/20-65 вътр. 104. За достъпа до обществена информация отговаря комисия, назначена със заповед на кмета на община Брациговo.

Необходими документи: Заявление – по образец

Срок за предоставяне на информацията: 14 дни

Начини за заявяване за достъп до обществена информация:

  •  Център за услуги и информация в община Брацигово (писмено) 
  •  Електронна поща: kmet@bratsigovo.bg