Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.01.2022

В Центъра за административно обслужване /Фронт офис/, който е на първият етаж в сградата на Общината Брацигово.

Община Брацигово
гр. Брацигово, п.к. 4579
ул. "Атанас Кабов" № 6А, Тел: (03552) 2065,

Email: kmet@bratsigovo.bg
Област Пазарджик, Република България