Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2024

ПК по Икономика, финанси, образование и култура

Петко Валентинов Петков- председател

Светослав Стоянов Рашайков

Атанас Николов Донов

Димитър Стоянов Смиленов

Йордан Райчев Михайлов

 

ПК по Териториално развитие, комуникации и околна среда

Георги Николаев Апостолов- председател

Стоян Димитров Вълков

Петър Георгиев Маринов

Йордан Стойчев Стойчев

Йордан Атанасов Казаков

 

ПК по Законност и обществен ред

Стоян Димитров Вълков-председател

Петко Валентинов Петков

Петър Георгиев Маринов

Иванка Георгиева Керенчева

Мария Стоянова Мадарова

 

ПК по Оперативен контрол на „Инфрастрой“ ЕООД

Йордан Райчев Михайлов -председател

Стоян Димитров Вълков

Георги Николаев Апостолов

Светослав Стоянов Рашайков

Надежда Млечкова- общинска администрация

 

ПК за противодействие на корупцията

Петко Валентинов Петков- председател

Атанас Николов Донов

Димитър Стоянов Смиленов

Йордан Стойчев Стойчев

Йордан Атанасов Казаков