Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.01.2022

Община Брацигово заема територия от 22 177ха, от които 9 259ха са в поземления фонд, 12 282ха-в горския фонд и 600ха-в регулационните граници. Повече от половината – 55,3% от общата площ, попада в горски фонд. Изключително интересен и забележителен е фактът, че община Брацигово се констатира най-чистия въздух на Балканския полуостров. Този факт е изнесен от последните изследвания на NASA направени в началото на 2004г. за което ръководството на община Брацигово получи специално известие, подкрепено със снимков материал от NASA – USA.