Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Бяга

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

Село Бяга е разположено в най-красивите разклонения на Бесапарските ридове. На юг е обградено от гористи склонове, обрасли с дъбова гора.Климатът се характеризира с мека зима и прохладно лято.

Богатата широколистна растителност е особено живописна през есента, когато листата са обагрени в меки тонове.

Разположението му в полите на Родопа планина го оформят като място за прекрасен отдих и туризъм.

То е създадено от бежанци от преди близо 10 века.

Интересно е, че училището е на 141 години, което го прави едно от най-старите в България. Главният поминък на населението е земеделието.Развито е овощарство, зеленчукопроизводство, лозарство.

Ябълкови дръвчета в с. Бяга