Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Исперихово

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Селото заема централно място сред огромна котловина, през която протича р. Стара река.

Към момента населението е 2064 жители, които се препитават предимно със зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и животновъдство. Първото училище е отворило врати през 1896 г. и днес носи името ОУ”Христо Ботев”. Селото разполага и с Обединено детско заведение. Читалището е създадено през 1929 г. и до днес то е основно културно средище.

Православната църква е построена през 1925 г. и носи името „Св. вкмч. Димитър”. На територията на селото се отглеждат и преработват екологично чисти билки от фирма „Балкан Биохерб”. В околностите на селото са проведени археологически проучвания на тракийски надгробни могили и са открити множество златни накити, бронзови легени, фрагментирана бронзова гривна, бронзови фибули, бронзова плоскодънна амфора, Терекотова статуетка на Афродита от тризна и др.

Разкопките направени през 1951-1952 г. в местността „Клис тепе” разкриват разрушени зидове на архитектурен комплекс от постройки, в който централно място заема еднокорабна християнска църква с дължина 23.60 м. Тук е намерена плоча на Тракийски конник.
Проучвания установяват, че под китното Испериховско поле съществува истински подземен язовир, чийто води излизат при известния карстов извор с. Триводици.

село Исперихово