Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Розово

Дата на публикуване: 13.09.2021
Последна актуализация: 21.09.2021

Близо до селото се намира защитена местност „Тъмъра”, чиито цели на обявяване са опазване на характерен ландшафт, скални образувания, стари римски пътища, мостове и развалини от крепостни стени.

 rozovo