Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

летовище "Розовски вриз"

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 21.09.2021

На 7 км. от село Розово се намира местността Розовски вриз. Нарича се така, поради факта, че там се събират много води, които с подземни тунели се отвеждат до микроязовир над селото. Това е предпочитано място за отдих от много туристи и през зимата и през лятото, заради кристално чистите си въздух, вода и девствената природа.

rozovski_vriz