Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Жребичко

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 21.09.2021

Селото е разположено високо на един от първите, мощно извисяващи се над Тракия родопски ридове.Застанеш ли там, обаче имаш чувството че се носиш като птица над Тракия, низината се е разстлала в краката ти като залан килим. Жителите са едва стотина и се занимават основно със земеделие и животновъдство. Училището и детската градина не функционират. Църквата „Света Тройца” е строена през 1831 г., а в покрайнините на селото се намира параклиса „Св. Илия” който е обновен и е издигнат 12 метров метален кръст. Местните жители вярват, че точно там е било светилището на Дионисий. Жребичко е уникално място съхранило не само облика си, но по-важно духа си.