Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.03.2022

В настоящият раздел се съдържат информация и документи за възлаганите от Община Брацигово обществени поръчки по Закона за обществените поръчка.

 Възложител по реда на Закона за обществените поръчки:

Община Брацигово
ЕИК: 000351565
4579 Брацигово, ул. "Атанас Кабов"  №6А
тел.: 03552/2065
тел./факс: 03552/2101
 e-mail: kmet@bratsigovo.bg

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/2523