Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2022

ДГ"Здравец"

Адрес: гр. Брацигово, ул."Христо Гьошев" №5 

Директор: Величка Грозева

035522474

ДГ"Слънце "

Адрес: с. Исперихово, ул.”Двадесет и първа” №8

Директор: Жана Вълкова

0897778923

ДГ"Пъстро Хвърчило"

Адрес: с. Бяга, ул.”Първа” №57

Директор: Ваня Пеева

0892232162

ДГ "Вълшество"

Адрес: с. Козарско, ул.”Първа” №51

Директор: Евгения Атанасова

0895412745