Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1ON3

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 11.03.2022
Последна актуализация: 21.03.2022

Секцията съдържа основните вътрешни правила, които използва в своята работа общинска администрация Брацигово.

Вътрешни правила по ЗОП
Дата на публикуване: 30.06.2021