Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.07.2022

инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет

инж. Веселина Дамова - Председател на ОбС Брацигово

 

Тя е родена на 22.08.1983 г.

Образование: Висше - Строителен инженер.

Работила като Строителен инженер във фирма за Производство на дървени сглобяеми къщи в гр. Брацигово.

Общински съветник в Общински съвет град Брацигово за мандат 2015-2019 г. 

Семейна с едно дете.

 

 

 

 

Галина Василева

Иван Пенчев

Йордан Михайлов

Йорданка Атанасова

Йорданка Атанасова -Общински съветник

 

Тя е от с. Исперихово, община Брацигово. Роденa на 01.07.1987г.

Образование: Висше – магистър по „Финанси",

професионални квалификации „Бизнескомуникации и Икономика" в Стопанска Академия
 "Димитър А. Ценов" - гр. Свищов.


Работила в Дирекция  "Бюро по труда" - гр. Пещера на длъжност - специалист.

 

 

 

 

 

Костадинка Найденова

Мария Мадарова

д-р Милка Кънчева

д-р Милка Кънчева

 

Д-р Милка Иванова Кънчева.

Завършила Медицински университет гр. Пловдив - специалност Дентална медицина.

Работи в "К-ДЕНТАЛ"-АППДМ-ГП-ООД - гр. Брацигово

Общински съветник през мандат 2011-2015 г. в Общински съвет гр. Брацигово

Омъжена, с две деца.

 

 

 

 

 

арх. Младен Китов

арх. Младен Китов

 

Роден и израснал в гр. Брацигово.

Средното си образование получава в ТСА ”Георги Златков” – гр. Брацигово, след което завършва ВИАС – гр. София, със специалност  "Архитектура".

Работи като Архитект на свободна практика.

Общински съветник през мандат 2007-2011 г., 2011-2015 г. и  2015-2019 г.

 

 

 

 

 

 

Петър Маринов

Петър Маринов

 

Той е  от град Брацигово.  Роден на 27.10.1981г.

Образование: Висше,

Бакалавър в Аграрен Университет,

Магистър в Лесотехнически Университет.

Работи в ЛРС - гр. Пещера от 2009 г. до момента.

 

 

 

 

 

Петър Павлов

Петър Павлов

Той е град Брацигово, роден  на 24 март 1984г.

Образование:
Средно специално - Строителство и архитектура в ПГСА - гр. Брацигово,

Бакалавър по Икономика на индустрията в УНСС - гр. София,

Магистър по Психология в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Работи в сферата на строителството.

Семеен с две деца.

 

 

 

 

Светослав Рашайков

Светослав

Роден през 1994г в гр. София.

Образование: Икономист.
Средно специално образование - Счетоводство,
Бакалавър по Финанси,
Магистър по Счетоводство и Одит.

Трудовия си стаж стартира като банков служител в няколко банкови клона и Финансовия център на Банка ДСК ЕАД,област Пазарджик. От началото на 2020г. пътя на своето професионално развитие продължава в средите на счетоводството и до момента е служител в Счетоводна кантора.

Семеен с едно дете.

 

 

 

 

Стоян Вълков

Стоян Вълков

 

Роден на 23.11.1963 г. в гр. Пещера.

Завършва висшето си образование в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново със специалност "Логистика на сигурността".

От 1994 г. работи като предприемач, управител е на фирма "Фанагория - СВ" ЕООД.

Към момента е трети мандат Общински съветник в Общински съвет - гр. Брацигово,

Семеен с три деца.