Z6_PPGAHG8001U2E06ECKUALB0SO1
Z7_PPGAHG8001U2E06ECKUALB0S45

Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията за мандат 2023-2027

Дата на публикуване: 12.03.2024
Последна актуализация: 14.03.2024