Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2022

Контакти за връзка с учебните заведения в община Брацигово.

СУ "Народни будители"  

Адрес: гр. Брацигово,

ул."Трети март" №14 

Директор: Росица Дафова - 03552/2170

НУ "Васил Петлешков"

Адрес: гр. Брацигово,

ул."Васил Петлешков" №72

Директор: Валентина Тръндушева - 03552/2175

ОУ "Христо Ботев"   

Адрес: с. Бяга,

ул.”Първа” №35 

Директор: Владимир Гегусков - 0893600733

ОУ "Хр. Ботев"

Адрес: с. Исперихово,

ул."Тридесет и девета" №10

Директор: Иван Иванов - 03558/2223