Z6_PPGAHG8009CFA06E32OFESGPG7
Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFESGPO0

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

Дата на публикуване: 17.04.2024
Последна актуализация: 22.05.2024

Справки в избирателните списъци:

http://www.grao.bg/elections/   НАТИСНИ ТУК !

Регистрация за гласуване по настоящ адрес:

Регистрация за гласуване по настоящ адрес (grao.bg)  НАТИСНИ ТУК !

При необходимост от помощ при придвижване до помещенията за гласуване в изборния ден 9 юни 2024г., на избиратели/ от всички населени места на общината/ с увредено зрение или със затруднения в придвижването, Община Брацигово обява телефони и адрес за записване:

·         Телефон 03552 20-65 вътр.111  и  GSM  0893460420, или 0893387650

·          Във фронт-офиса на Общинска администрация – Брацигово, ул.“Атанас Кабов“№6а. 

           Записването е до 7 юни 2024г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Дата на публикуване: 22.05.2024