Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2022

Йордан Павлов

Йордан Павлов

Телефон за контакт: 03552/ 2065, вътр. 103 
имейл: sekretar@bratsigovo.bg

Биография:
Местораждане: с. Равногор.
Живее и завършва средното си образование в гр. Брацигово.  
Завършва полувисше образование в гр.Дупница със специалност „начален учител“ и е работил като такъв.
Завършва магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1992г., след което се занимава с частен бизнес

През 2016г. е назначен за Заместник Кмет на Община Брацигово.  
Към настоящия момент заема длъжността „Секретар“ на Община Брацигово.

Секретарят на общината осъществява административно ръководство на общинската администрация.

Назначава се безсрочно от кмета на общината.

Правомощията му са визирани в чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, като по-важните са: организиране дейността на общинската администрация, организиране деловодството и документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, изготвянето на актовете на общината и др.