Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.01.2022

Административни услуги "Зелена система"

Административни услуги "Кадастър"

Административни услуги "Контрол по строителството"

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Административни услуги "Реклама"

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Административни услуги "Социални дейности"

Административни услуги "Транспорт"

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Административни услуги Нотариална дейност

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административно-технически услуги Общинска собственост

Административно-технически услуги Устройство на територията

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ