Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.01.2022

Знамето на град Брацигово

Знаме на община Брацигово

Знамето  на  град  Брацигово  е  бяло.  В  центъра  му  е  изобразен  гербът  на  град Брацигово. Формата и размерите му са като стандартите за държавното знаме.

Знамето на град Брацигово се издига или поставя:

 • На сградата на общинска администрация – постоянно.
 • На пилони на площада в града и входни артерии.
 • На сградата, където се провеждат заседания на общинския съвет – постоянно.
 • На сградите  на държавните и общински ведомства, на  фирми,  учебни заведения в дните на
 • национални празници и други тържествени събития.
 • При церемонии и тържества, провеждани от държавни или обществени организации.

 

Герб на община Брацигово

Герб на община БрациговоГербът на община Брацигово е символ, израз на местното самоуправление и местната администрация.

Елементите на герба са:

 1. Крепостна  стена  -  Наподобяваща  крепост  на  върха  на  знака  символизира  старите римски крепости,  които  са съществували  през  ранното  средновековие  и  свидетелстват  за цивилизована форма на живот в древността около днешното селище.
 2. Лъвът  като  често  използван  символ  говори  за  смелостта  и  самоотвержеността  на брациговци през кървавия Април 1876 година;
 3. Строителните елементи   пергел   и   откос символизират   най-   важния   поминък   на населението  през  Възраждането,  а  именно  дюлгерството(строителство)  и  съществуването  на популярната тогава в пределите на цялото султанство брациговска архитектурна школа;
 4. Последният елемент, но не на последно по значимост място, символизира минералните извори,  които и  до  днес  лекуват  различни  заболявания,  а  в  близкото  минало  бяха    част  от курортното дело в страната.
 5. Венец от горски клони символизиращи горите, които и до днес са общинска собственост и част от съвременния бизнес на населението.

Гербът на община Брацигово може да се изобразява:

 1. На сградите и в помещенията на органите на местното самоуправление.
 2. В ритуалната зала на община Брацигово.
 3. На   местата,   където   се   провеждат   общински   и   градски   срещи,   конференции, чествания, културни прояви, спортни състезания.
 4. На  официални  документи;  рекламни,  печатни  и  електронни  издания  на  община Брацигово; на бланки; писма; грамоти; пликове и сувенири.

 

Химн на град Брацигово

Himn_Bracigovo

 

 

ХИМНЪ „БРАЦИГОВО”

День на подвигь, день на слава,
День най-сяенъ   и великъ,
Съ почит се челата свеждатъ
Днесъ предъ светлия му ликъ.

И роди се свободата
Презъ лъчистия тозъ день,
Въ кой борците наши въ битки
Съ духъ летяха окриленъ.

Сенките свещени, скъпи,
На бащи, на синове
Ни нашепватъ, какъ се смело
Родно щастие кове.

Надъ Брацигово изгра
Златогривата зора,
Що поведе въ пъть свободенъ
Родъ и пламе с честь Ура!

 

 

Химнът на град Брацигово е в сила от 1926 г. Написан е по времето на тридесет и петия кмет на Брацигово – Пейо Даскалов.
Химнът е по текст на Любомир Бобевски и музика на Димитър Генов и съдържа общо четири куплета с патетично – възхвалителни слова.
Химнът  на  града  се  изпълнява  на  празнични  форуми във  връзка  с  бележити  дати  от историята  на града, при тържествени  заседания  на  Общински съвет  и учредителното заседание на Общински съвет.

 

 

Почетна книга

Почетната книга на град Брацигово се изработва от 50 листа, като на първата страница е изобразен гербът на гр.Брацигово. В нея се вписват удостоените със званията: „Почетен     гражданин     на     град     Брацигово     ”     и     „Почетен     жител     на     селата Равногор,Розово,Бяга, Исперихово, Козарско,  Жребичко ” , като се посочват трите имена, мотивите, поводът и основанията за удостояването им.