Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD3

Записване на часове

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 29.07.2022

Работно време на Фрон офиса:

08:00 - 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

/не е необходимо предварително записване на час за посещение на центъра/

Всеки последен работен ден от месеца, касите на фронт офис ( каса данъци и административни услуги) приемат плащания до 12:30 на обяд.