Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.02.2022

1. Организира дейността за обществен превоз на пътници по транспортна схема, като;

  • определя автоспирки по съответните маршрути;
  • възлага превозите по маршрутно разписани от областната или републиканската пътна схема;
  • предоставя информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от областна и републиканска транспортна/и схема/и;
  • отговаря за издаване Разрешение  за таксиметров превоз на пътници  и съответно прекратява с действието на разрешението;

2. Подготвя информация и осъществява комуникация с ИА „Автомобилна администрация" и други компетентни ведомства;
3. Съгласува разработване на графиците за движение на влаковете за пътническите превози и при необходимост осъществява комуникация с Български държавни железници (БДЖ);

Разписание на автобусните линий

от гр.Пещера-с.Исперихово-с.Ново село -гр.ПЛОВДИВ
6:00   7:50   10:10   13:00   15:30   16:20   18:20

от гр.ПЛОВДИВ-с.ИСПЕРИХОВО- гр.ПЕЩЕРА
6:20   8:30    11:00   13:00   14:00   17:00  18:00

Почивни дни
от  гр.Пещера-с.Исперихово-с.Ново село -гр.ПЛОВДИВ
7:50    13:10     
от гр.ПЛОВДИВ-с.ИСПЕРИХОВО- гр.ПЕЩЕРА
6:20  11:00    

от гр.БРАЦИГОВО-с.КОЗАРСКО-с.ИСПЕРИХОВО -гр.ПАЗАРДЖИК
Делнични дни :  6:30    11:30

от  гр.ПАЗАРДЖИК-с.КОЗАРСКО-с.ИСПЕРИХОВО -гр.БРАЦИГОВО
делнични дни :   14:10    19:30

гр.Пещера-с.Радилово-с.Капитан Димитриево- гр.Пазарджик
6:15   7:15  9:45  12:15    12:45    15:45    18:00   18:45

гр.Пазарджик-с.Капитан Димитриево-с.Радилово-Пещера
6:15   8:15    11:15    13:15  14:15  17:15   19:15   

От Пещера-гр.Брацигово-с.Бяга-с.Козарско-с.Исперихово- гр.Пазарджик
6:20   11:30

гр.Пазарджик-с.Исперихово-с.Козарско-с.Бяга-гр.Брацигово-гр.Пещера
14:10    19:30

Пещера-Пловдив
6:00  10:10  15:30

От Пловдив-Пещера
8:30   14:00  18:00

Исперихово-Козарско –Бяга-Брацигово-Пещера   
7:00 и от Пещера в 14:40

   Изпълнява се само през работни дни !!!

Разписание на БДЖ

Справка за актуалното разписание на БДЖ