Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115D2
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115F2
Почетни граждани Символи

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.01.2022

Символи на Община Брацигово:

  1. Знамето на общината;
  2. Гербът на общината;
  3. Химн на общината.;
  4. Почетна книга;