Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG661
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M4
Обявления на конкурси за работа Ред за кандидатстване за стаж

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2022

Защо Община Брацигово е добро място за работа?

  1. Тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
  2. Тук ще работите в среда със стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
  3. Тук, ще се опитаме да открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Брацигово.
  4. Тук Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
  5. Защото като работодател Община Брацигово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
  6. Защото си струва да работиш в полза на общината, в която си избрал да живееш.