Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2446
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CV4

Етичен кодекс на общинския съветник

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022

Настоящият кодекс има за цел да предложи принципите и правилата на поведение които следва да бъдат спазвани.