Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори за Народно събрание 2 април 2023 Местни избори 29.10.2023 г. Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 30.08.2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.