Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 16.03.2022

град Брацигово
Кмет: Надежда Казакова
Тел:. 03552/2065
E-mail: kmet@bratsigovo.bg

с. Бяга
Кмет: Боряна Кънева
Тел.: 03557/22-21
E-mail: kmetbqga@bratsigovo.bg

с. Жребичко
Кметски наместник:
Тодор Пърчев
Тел.: 03552/35-29

с. Исперихово
Кмет: инж. Петър Георгиев
Тел.: 03558/22-21
E-mail: kmetstvo.isperihovo@bratsigovo.bg

с. Козарско
Кмет: Георги Горанов
Тел.: 03554/23-55
E-mail: kozarsko@bratsigovo.bg

с. Равногор
Кмет: Нейчо Коланев
Тел.: 035501/966
E-mail: ravnogor@bratsigovo.bg

с. Розово
Кмет: Йорданка Петкова
Тел. 03552/24-00
E-mail: rozovo@bratsigovo.bg

летовище
Розовски вриз

 

летовище
Васил Петлешков (Атолука)