Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2022

  Общински съвет Брацигово мандат 2019-2023 е с численост от 13 общински съветници

Председател: ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

ГАЛИНА ВАСИЛЕВА
ИВАН ПЕНЧЕВ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА
КОСТАДИНКА НАЙДЕНОВА
МАРИЯ МАДАРОВА
д-р МИЛКА КЪНЧЕВА
арх. МЛАДЕН КИТОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ
ПЕТЪР ПАВЛОВ
СВЕТОСЛАВ РАШАЙКОВ
СТОЯН ВЪЛКОВ