Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2024

  Общински съвет Брацигово мандат 2019-2023 е с численост от 13 общински съветници

Председател: инж.Веселина Любенова Дамова

Атанас Николов Донов

Георги Николаев Апостолов

Димитър Стоянов Смиленов

Иванка Георгиева Керенчева

Йордан Атанасов Казаков

Йордан Райчев Михайлов

Йордан Стойчев Стойчев

Мария Стоянова Мадарова

Петко Валентинов Петков

Петър Георгиев Маринов

Светослав Стоянов Рашайков

Стоян Димитров Вълков