Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

„Ангели за България“ реализираха благотворителна инициатива в община Брацигово

Дата на публикуване: 22.07.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

„Ангели за България“ – благотворителна организация от Англия, реализира поредната си дарителска кампания, съвместно с Националната асоциация на доброволците в Република България и община Брацигово.
Доброволците от местното доброволно формирование „Актив 112“ раздадоха пакети с трайни хранителни продукти от първа необходимост на стойност  70 лева на 100 души /хора с трайни увреждания, социално слаби и пенсионери с ниски доходи/ от община Брацигово.
Кампанията бе инициирана след проведеното национално учение на Доброволните формирования в България през месец юни 2022 г., чийто домакин бе община Брацигово.

Създателите на благотворителната организация „Ангели за България“ в Лондон са българи, живеещи в чужбина, които искат да помагат на сънародниците си в България. Съществува едва от средата на април 2021 и вече е организирала три благотворителни кампании, в които е осигурила различни видове помощ, най-вече хранителни продукти. Изглежда, такава организация е била наистина необходима, защото още в първия ден от създаването си, над 300 души се присъединяват и питат как могат да дарят средства. Някои даряват еднократно, други вече са се включили с автоматизирани месечни плащания.
Само, който е видял благодарността и умилението в очите на нуждаещите се хора, треперещите им от вълнение ръце, които поемат дарението, само той може да оцени благородността на каузата.

„Благодарим за подкрепата на българската общност в Англия, които ни подкрепиха! Ангели има! Благодарим от името на хората в нужда, с които работим ежедневно, за оказаната подкрепа и доверие!

 

 ДФ"Актив-112"