Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Брацигово извърши дезинфекция на съдовете за смет

Дата на публикуване: 24.11.2022
Последна актуализация: 24.11.2022

За периода 07 ноември - 15 ноември 2022 г.  фирма „Комунал Сервиз“ ООД, съгласно договор №  Д-37 / 21.02.2022г. с предмет „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Брацигово“, извърши дезинфекция по график на контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1,1 м3 и кофи за битови отпадъци тип „Мева“, разположени на територията на цялата община по предварително представен график. Дезинфекцирани и почистени са всички съдове за отпадъци в община Брацигово. Дейностите по почистване се извършват със специален препарат със специализиран дезинфекциращ автомобил, оборудван с устройство за измиване и хигиенизиране.

 Почистване на съдовете за отпадъци