Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D34
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DJ4
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. - 2023г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за мандат 2015г. - 2019г. Делкарации по чл. 49 от ЗПК за мандат 2023-2027

Декларации по Закон за противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 11.03.2024