Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.01.2022

Община Брацигово има 7 населени места с общо население 8995 жители според преброяването от 15 ноември 2021г.

ГД ГРАО - Таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица: https://www.grao.bg/tables.html